Limbažu mūzikas un mākslas skola

58320003a
Limbažu mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļa

Parka iela 16, Limbaži,
Limbažu novads, LV–4001
e-pasts: muzikas_makslas_skola@limbazi.lv
Tel. +371 64070762
Fakss: +371 64070709

Aktualitātes

Koncerts Starptautiskajā Mūzikas dienā

 Reizē ar Senioru dienu 1. oktobrī pasaulē atzīmē Starptautisko mūzikas dienu, ko 1975. gadā aizsāka lords Jehudi Menuhins. Jau vairākus gadus tai īpašu koncertu, iesaistot arī absolventus, rīko Limbažu mūzikas un mākslas skola. Šoreiz tas bija veltīts šī gada jubilāram Ludvigam van Bēthovenam viņa 250. gadskārtā. Diemžēl iepriekš neparedzētu iemeslu dēļ interesantā un kvalitatīvi sagatavotā programma izskanēja pavisam šaurā lokā. Bet bija vērts to dzirdēt: izskanēja gan meistara klavieru un vijoļsonātes, ieskaitot Patētisko un Mēnesnīcas sonāti, gan viņa jaunības dienās sacerētā Serenāde. Šo skaņdarbu, kas pārsteidza ar optimismu un pat draiskulību, bija atradušas absolventes Līva Tomiņa un altiste Ginta Laura Zariņa un atskaņoja kopā ar flautisti Agniju Ābramu. Koncertā ar Līvu un Gintu Lauru saspēlējās arī skolotāja Anna Spalviņa un vijoļklases audzēkne Terēze Drozdeka. Savukārt ar klaviermūziku priecēja pedagoģes Natālija Meļņikoviča un Liene Anševica, arī viņas audzēkne Grēta Gritenaite. Mūzikas priekšnesumus caurvija stāstījums par komponista un viņa dzīves traģēdiju. Cerēsim, ka nākamgad Mūzikas diena nepaliks pavēnī, bet sagādās prieku daudziem limbažniekiem. ( Īrisa Daiņa )

Mācību gada atklāšanaLimbažu Mūzikas un mākslas skolas
MĀCĪBU GADA ATKLĀŠANA
2020. gada 1. septembrī pl. 18.00
Limbažu kultūras namā


                                       Šoreiz uz svinīgo pasākumu aicinām
                 jaunuzņemto un  skolas noslēguma klašu audzēkņus un vecākus !!!


Pārējo klašu  audzēkņus gaidām skolas telpās mācību procesa laikā:

Mūzikas nodaļā individuāli sazinoties ar specialitātes skolotājiem

Mākslas nodaļā saskaņā ar izsūtīto stundu sarakstu

Jaunu audzēkņu uzņemšana

Limbažu Mūzikas un mākslas skola
uzņem jaunus  audzēkņus
!

 
24. augustā plkst. 17. 00

Ģitāras spēle,  Akordeona spēle25. augustā plkst. 17.00

Pūšaminstrumentu spēle,  Kokles spēle26. augustā plkst. 17.00

Klavieru spēle,  Vijoles spēle,  Čella spēle

 

Mūzikas nodaļā un mākslas nodaļā

audzēkņu uzņemšana turpināsies  līdz 25. septembrim !

 

Sīkāka informācija

mūzikas nodaļa29847607     mākslas nodaļa - 29421344  ;

lietvede -  29338113  .